O EKO INICJATYWIE

Poznaj nas, naszą historię oraz podejmowane przez nas działania

Eko-Inicjatywa

…ekologia z ludźmi i dla ludzi

Wierząc w mądrość ludzi, uruchamiamy mechanizmy społeczne, podejmując działania służące rozwojowi lokalnemu w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju.

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa to organizacja pozarządowa działająca w obszarze edukacji ekologicznej, ochrony przyrody i animacji społecznej. Od 10 lat staramy się odpowiadać na potrzeby aktywnych obywateli, chcących wdrażać projekty społeczno- ekologiczne. Praktyka tych lat pokazała, że wiele może osiągnąć grupa ludzi oddanych idei ochrony środowiska, profesjonalnie przygotowanych do działania „z ludźmi i dla ludzi”. Początki działalności Eko-Inicjatywy to niewielkie projekty edukacyjne skierowane do dzieci z Kwidzyna. Od początków działalności Stowarzyszenie rozwijało się m.in. w kierunku animacji społeczno- ekologicznej terenów wiejskich. Stowarzyszenie doświadczenia w dziedzinie edukacji dla zrównoważonego rozwoju zdobyło m.in. poprzez realizację projektów dot. wykorzystania biomasy wierzb krzewiastych jako alternatywnego źródła energii, prowadzeniu warsztatów ekologicznych w kwidzyńskich szkołach i współpracy z kwidzyńskimi nauczycielami. Od 5 lat realizowany jest kompleksowy program edukacji nieformalnej Edukacja ekologiczna mieszkańców Kwidzyna dzięki któremu wdrażane są założenia Agendy 21 Strategia Zrównoważonego Rozwoju dla miasta Kwidzyna w obszarach związanych z edukacją ekologiczną.

"Przy realizacji swojej misji kierujemy się zasadami partnerstwa"

W siedzibie na Miłosnej prowadzone są zajęcia przyrodnicze Zielona Klasa, warsztaty papieru czerpanego, zajęcia plastyczne. Korzystamy tu również z kolektora słonecznego wykonanego własnoręcznie przez uczestników jednego ze szkoleń, do objaśniania zasad wykorzystywania energii słonecznej. Kolektor służy do podgrzewania bieżącej wody wykorzystywanej min. w trakcie warsztatów czerpania papieru. Przy realizacji swojej misji kierujemy się zasadami partnerstwa. Dzięki temu łączymy ekologię z wieloma dziedzinami życia. Na co dzień współpracujemy z ponad 50-cioma organizacjami, instytucjami, jednostkami samorządowymi, szkołami oraz małym i średnim biznesem.

Eko Działania

w Kwidzynie, w Polsce, na świecie

Od 2006 roku Stowarzyszenie rozpoczęło działania związane z uruchomieniem ośrodka edukacji społeczno-przyrodniczej „Zaułek Benowo”, we wsi Benowo. Miejsce zaczęło spełniać rolę centrum aktywności lokalnej mieszkańców Benowa oraz Gminy Ryjewo. Ważną rolą ośrodka obok animacji społecznej jest promocja zrównoważonego rozwoju oraz edukacji przyrodniczej. W 2008 r. przeprowadziliśmy termomodernizację w ośrodku. Stara instalacja grzewcza została wymieniona. Nowym źródłem zasilania jest nowoczesna pompa ciepła wraz z kolektorami słonecznymi. W oparciu o instalację są prowadzone zajęcia demonstracyjne dla dzieci i młodzieży oraz osób, które chcą zmieniać systemy ogrzewania na proekologiczne.

Projekty międzynarodowe to również ważny obszar aktywności Stowarzyszenia. Mamy za sobą szereg działań we współpracy z organizacjami ze wschodu, min. z Ekodefense z Obwodu Kaliningradzkiego. Chcąc wychodzić naprzeciw nowoczesnym rozwiązaniom edukacyjnym pracujemy nad rozszerzeniem współpracy z organizacjami z Niemiec i Anglii. Przykładem może być rozpoczęta współpraca z partnerem niemieckim Landesjugendring Schleswig-Holstein przy działaniach służących promocji walorów przyrodniczo-turystycznych powiatu kwidzyńskiego.

Stowarzyszenie jest otwarte na potrzeby i pomysły społeczności lokalnych. Szczególnie zapraszamy do współpracy młodzież, która może w stowarzyszeniu podjąć staż woluntarystyczny. W 2009 roku otrzymaliśmy akredytację organizacji goszczącej i wysyłającej wolontariuszy. Takie możliwości daje Program Młodzież Akcja 2 Wolontariat Europejski (European Voluntary Service – EVS)

Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego. 1% podatku przeznaczamy na organizację akcji Kwitnące Wakacje.

Kluczowe wydarzenia
w rozwoju Stowarzyszenia

Nasz adres

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa
Miłosna 1, 82-500 Kwidzyn